Total Pageviews

Friday, July 15, 2011

DPI ORI PORTALUL TransOCEANIC Întreprinderi şi Industrie

PROPRIETATE INTELECTUALA A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII:
TOCMAI PENTRU NOI, ROBERTO TARANTINO, SI OLGA ANDREI.DEFINITIE:

Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană au un obiectiv comun: să ajute întreprinderile, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), să-şi protejeze şi să-şi valorifice drepurile de proprietate intelectuală (DPI) pe pieţele internaţionale. Acest portal facilitează accesul întreprinderilor la informaţii despre drepturile de proprietate intelectuală.


DE PESTE BALTA:

Informaţiile sunt puse la dispoziţie de organismele guvernamentale şi prin intermediul programelor create în acest scop în SUA şi UE. Acest site încurajează IMM-urile aflate de ambele părţi ale Atlanticului să acceseze cât mai multe surse de informare privind DPI.

Site-ul este structurat în şase secţiuni (meniul din partea stângă a ecranului):

Ce se înţelege prin DPI
Informaţii pe ţări
Gestionarea DPI
Formare şi cursuri on-line
Autorităţi competente
Consultanţă de specialitate


DPI - portal transatlantic - Întreprinderi şi Industrie: "Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană au un obiectiv comun: să ajute întreprinderile, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), să-şi protejeze şi să-şi valorifice drepurile de proprietate intelectuală (DPI) pe pieţele internaţionale. Acest portal facilitează accesul întreprinderilor la informaţii despre drepturile de proprietate intelectuală.

Informaţiile sunt puse la dispoziţie de organismele guvernamentale şi prin intermediul programelor create în acest scop în SUA şi UE. Acest site încurajează IMM-urile aflate de ambele părţi ale Atlanticului să acceseze cât mai multe surse de informare privind DPI.

Site-ul este structurat în şase secţiuni (meniul din partea stângă a ecranului):

Ce se înţelege prin DPI
Informaţii pe ţări
Gestionarea DPI
Formare şi cursuri on-line
Autorităţi competente
Consultanţă de specialitate"